ขึ้นรถไฟฟรี ต้องมีขั้นตอน
วัน Sunday 23 Nov 08@ 07:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


นายไพรัช โรจน์เจริญงาม ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว ชี้แจงในกรณีที่การรถไฟ ฯ เปิดให้ประชาชนโดยสารรถไฟชั้น 3 ฟรี ตามมาตรการของรัฐบาล 6 เดือน 6 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือคนไทย โดยที่ทางรัฐบาล จะจ่ายชดเชยรายได้ให้แก่การรถไฟฯ จึงขอชี้แจงรายละเอียดดังนี้

  1. ให้ผู้โดยสารปฏิบัติเช่นเดียวกับการซื้อตั๋วจากสถานีรถไฟตามปรกติ คือจะต้องติดต่อขอรับตั๋วโดยสารก่อนการเดินทางเพื่อรักษาสิทธิของผู้โดยสารดังนี้.-
    • ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิที่นั่งจากการออกตั๋ว (เฉพาะรถโดยสารเชิงพาณิชย์ 8 ขบวน) ได้แก่ - ขบวน 171/172 กรุงเทพ - สุไหงโกลก - กรุงเทพ , ขบวน 145/146 กรุงเทพ - อุบลราชธานี - กรุงเทพ ขบวน 133/134 กรุงเทพ - หนองคาย - กรุงเทพ , ขบวน 109 / 102 กรุงเทพ - เชียงใหม่ - กรุงเทพ
    • ผู้โดยสารจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเดินทาง
    • ผู้โดยสารจะได้รับสิทธิในการผ่านเข้าออกประตูชานชาลา โดยไม่ต้องซื้อตั๋วผ่านชานชาลาอีก
  2. ในกรณีที่ผู้โดยสารรถไฟ ขึ้นรถที่ป้ายหยุดรถ ขอให้ผู้โดยสารขอรับตั๋วจากพนักงานรักษารถ (พรร.) หรือพนักงานห้ามล้อ (พหล.) บนขบวนรถ
  3. การรับตั๋วโดยสารก่อนขึ้นขบวนรถ จะช่วยให้ทางรัฐบาลสามารถจ่ายค่าชดเชยรายได้ตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อเป็นหลักฐานในการรับเงินค่าชดเชยจากรัฐบาล

     อนึ่งการรถไฟ ฯ ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารให้ทำการส่งตั๋วที่ได้จากเจ้าหน้าที่ให้แก่ พนักงานรักษารถ (พรร.) หรือ พนักงานห้ามล้อ (พหล.) ทำการตัดเจาะตั๋วโดยสารทุกครั้งด้วย นายไพรัชฯ แจ้งเพิ่มเติมด้วยว่า ขณะนี้ปรากฎว่า มีบุคคลที่ไม่หวังดี มาติดต่อขอรับตั๋วโดยสารของขบวนรถเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีเลขระบุที่นั่ง แล้วนำไปจำหน่ายต่อ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดการโต้เถียงกันเอง ฉะนั้นจึงขอให้ผู้โดยสารที่จะเดินทาง ได้โปรดมาติดต่อ ขอรับตั๋วโดยสารด้วยตัวเอง และสำรองที่นั่งต่อเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋ว ที่สถานีรถไฟเท่านั้น และอย่าหลงเชื่อการสำรองที่นั่งจากบุคคลอื่น โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทเว็บไซต์่ WWW.RAILWAY.CO.TH

ที่มา : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 18/11/2551

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=141