ที่หยุดรถ "ไร่เกล็ดดาว" เปิดให้ขบวนรถหยุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารแล้ว
วัน Sunday 23 Nov 08@ 07:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ แจ้งว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับประชาชน ที่ใช้บริการรถไฟ ในเส้นทางสายเหนือ ระหว่างสถานีห้วยไร่ - เด่นชัย จ.แพร่ การรถไฟฯ จึงอนุมัติเปิดที่หยุดรถ "ไร่เกล็ดดาว" "Rai Kled Dao" แล้ว โดยให้ขบวนรถท้องถิ่นที่ 407/408 (นครสวรรค์ - เชียงใหม่ - นครสวรรค์) หยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสารได้ ขบวนละ 1 นาที

     สำหรับขบวนรถท้องถิ่น ที่ 407 (นครสวรรค์ - เชียงใหม่) ถึงที่หยุดรถไร่เกล็ดดาว เวลา 10.06 น. ออกเวลา 10.07 น. ขบวนรถท้องถิ่น ที่ 408 (เชียงใหม่ - นครสวรรค์) ถึงที่หยุดรถไร่เกล็ดดาว เวลา 13.52 น. ออกเวลา 13.53 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2220-4334 หรือสายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 21/11/2551

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=142