สนข. เชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการแผนแม่บทพัฒนาระบบรางฯ ครั้งที่ 2
วัน Wednesday 10 Feb 10@ 11:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวประชาสัมพันธ์


     เนื่องด้วย สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม อยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาแผนแม่บท เพื่อพัฒนาระบบรางและรถไฟความเร็วสูง โดยมอบหมายให้ กลุ่ม บ. ซีพีบีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ดำเนินการศึกษา

     เพื่อให้สอดค้ลองและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ทาง สนข. จึงได้จัด "การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2" ขึ้น ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ 1 โรงแรมพูลแมน บางกอก คิงพาวเวิอร์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่นี่

ที่มา: สำนักงานโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)
วันที่ : 08/02/2553

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=224