กฟผ.สนับสนุนงบฯ สร้างสถานีบางกรวย-กฟผ. เส้นทางรถไฟสายสีแดง
วัน Friday 07 May [email protected] 20:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณสร้างสถานีรถไฟบางกรวย – กฟผ. เพิ่ม ในโครงการก่อสร้างรถไฟชานเมืองสายสีแดง (ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน) เพื่อรองรับการเดินทาง ของประชาชนในพื้นที่บางกรวย และพื้นที่ใกล้เคียง

     นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เวลา 9.00 น. จะมีการลงนาม ในข้อตกลงระหว่าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการก่อสร้างสถานีรถไฟบางกรวย-กฟผ. ในเส้นทางรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ซึ่ง กฟผ. เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ 17,850,000 บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างที่ปรึกษา ออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับการรถไฟฯ

ผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้การรถไฟฯ กำลังดำเนินการก่อสร้าง โครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กิโลเมตร โดยเดิมมีสถานีรับ-ส่งผู้โดยสาร จำนวน 3 สถานี คือ สถานีบางซ่อน สถานีบางบำหรุ สถานีตลิ่งชัน และได้มีการเพิ่มเติม สถานีบางกรวย-กฟผ. ขึ้นอีกหนึ่งสถานี ตามคำร้องขอ เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่อำเภอบางกรวย และบริเวณใกล้เคียง การก่อสร้างโครงการดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จ และสามารถให้บริการประชาชนได้ ประมาณปี 2558 เพื่อให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และใกล้เคียง ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และหันมาใช้บริการ ขนส่งสาธารณะมากขึ้น

ที่มา : เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 07/05/2553

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=237