เว็บรถไฟไทยฯ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ในโอกาสวันพืชมงคล
วัน Thursday 13 May [email protected] 15:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวสารของเว็บไซต์


     ถือเป็นโอกาสมงคลอีกครั้งหนึ่ง และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับ เว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม ที่ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันพืชมงคล วันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

     โดยในการนี้ ประธานเว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ พร้อมด้วย นายพรชลิศ ครุฑเมือง และ นายธีระวุฒิ วงศ์ดี คณะทำงานของเว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม ได้ทูลเกล้าฯ ถวายผลงานของเว็บไซต์ฯ อันได้แก่ "หนังสือการเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก" จำนวน ๓ เล่ม แผ่นซีดี ของหนังสือ การเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก จำนวน ๒๐ แผ่น ที่เว็บไซต์ฯ ได้จัดทำขึ้นเนื่องในวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๑๐ ปี แห่งการสถาปนากิจการรถไฟในประเทศไทย นอกจากนี้ยังได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดห้องสมุดการรถไฟหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จำนวน ๑ ชุด อีกด้วย

     เว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานพระราชวโรกาส ให้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทฯ รับเสด็จ ในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณ: สำนักพระราชวัง และโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ข่าว: เว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม
วันที่: 13/05/2553

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=238