รฟท. จัดรถไฟขบวนพิเศษเสริมในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 53
วัน Tuesday 20 Jul [email protected] 17:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เทศกาลเข้าพรรษาปี 2553 จะมีวันหยุดประจำสัปดาห์ และวันหยุดติดต่อกัน ตั้งแต่วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2553 ฉะนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชน ในการเดินทางไปท่องเที่ยว หรือเดินทางกลับ เพื่อทำบุญในภูมิลำเนา 

     การรถไฟฯ จึงได้จัดเดินขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร ให้บริการ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 เที่ยวไปส่ง 2 ขบวน ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ อุบลราชธานี คือ ขบวนรถเร็วพิเศษโดยสารที่ 977 ออกจากต้นทางเวลา 21.15 น.ถึงปลายทางอุบลราชธานี ในเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ 09.10 น. และเดินทางกลับจากอุบลราชธานี ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 เพื่อเข้ามายังกรุงเทพมหานคร ส่วนเส้นทางสาย กรุงเทพ-อุดรธานี ก็ได้จัดเดินขบวนรถเร็วพิเศษโดยสารที่ 967 ออกจากต้นทาง เวลา 22.00 น. ถึงสถานีรถไฟอุดรธานี เวลา 09.25น. เมื่อขบวนรถเดินทางถึงปลายทางแล้ว จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ เช่นกัน

     ในเที่ยวรับกลับนั้นการรถไฟฯ ได้เตรียมรองรับประชาชน โดยจัดขบวนรถไฟพิเศษ จากกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดอุบลราชธานี และอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับ ภายหลังจากที่เดินทาง ไปทำบุญเทศกาลเข้าพรรษาแล้ว ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2553 จะมีขบวนรถออกจากอุบลราชธานี เวลา 19.45 น. และ ออกจากสถานีอุดรธานี เวลา 20.40 น. ถึงปลายทางกรุงเทพ ในเวลาประมาณ 8.00 น.ของวันรุ่งขึ้น อีก 2 ขบวน

     สำหรับขบวนรถไฟในเส้นทางสายอื่น ๆ การรถไฟฯ ได้สั่งจัดพ่วงตู้รถโดยสารเข้าเกือบ ทุกขบวน เต็มตามประสิทธิภาพกำลังลากจูงของรถจักร เพื่อให้ประชาชนได้เดินทาง ทั้งรถเชิงพาณิชย์ซึ่งเป็นรถด่วน รถเร็ว และรถเชิงบริการสังคมที่ให้บริการฟรี อีก 164 ขบวน ในด้านความปลอดภัยนั้น การรถไฟฯได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งตำรวจรถไฟ พนักงานด้านปฏิบัติการเดินรถ ได้เข้มงวดเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรม และการเดินรถ อีกทั้งได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานความปลอดภัย ขึ้น 5 เขตทั่วประเทศ เพื่อให้ประสานงาน กับหน่วยงานราชการ และท้องถิ่นด้วย สำหรับการให้บริการด้านขนส่งสัมภาระ หากมีผู้ต้องการขนส่ง ก็อนุญาตให้มีการขนส่ง ได้ตามปกติ ผู้ที่ประสงค์จะเดินทาง โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ โทรศัพท์สายด่วน 1690 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 16/07/2553

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=246