รฟท. เปลี่ยนแปลงข้อปฏิบัติกรณีตั๋วสูญหาย เริ่ม 1 ก.ย. นี้
วัน Sunday 08 Aug [email protected] 11:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า สืบเนื่องจากปัจจุบัน มีแนวโน้มว่า มีผู้ใช้บริการ แจ้งตั๋วรถไฟสูญหายเพิ่มมากขึ้น บางรายนำตั๋วที่พบแล้ว มาติดต่อขอคืนเงิน ในภายหลังการเดินทาง ทำให้การรถไฟฯ ถูกตำหนิว่ามีที่นั่งว่าง แต่ไม่จำหน่ายแก่ผู้โดยสารรายอื่นๆ เป็นต้น

     ดังนั้น การรถไฟฯ จึงกำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ กรณีผู้โดยสารทำตั๋วสูญหาย โดยตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2553 เป็นต้นไป หากตั๋วโดยสารสูญหาย การรถไฟฯ จะไม่รับผิดชอบ แต่หากผู้โดยสารที่มีความประสงค์ จะเดินทางกับขบวนรถ คันที่ เลขที่นั่งเดิม (หากจำได้) การรถไฟฯ จะจำหน่ายตั๋วให้ใหม่ โดยจะออกตั๋วบางที่ระบุขบวนรถ คันที่ และเลขที่นั่งคันเดิมให้ แต่ก่อนที่จะดำเนินการข้างต้นนั้น ผู้โดยสาร จะต้องแจ้งกรณีตั๋วสูญหาย ต่อพนักงานสอบสวน เพื่อนำหลักฐานดังกล่าว มาแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ ทราบก่อน ขบวนรถออกจากสถานีต้นทางตามตั๋ว ไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง? เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลของตั๋ว? รวมถึง ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่ออายัดตั๋วสูญหาย

     หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ ยังแจ้งเพิ่มเติมว่า ในกรณีที่ผู้โดยสาร ได้ดำเนินการแจ้งเรื่อง กับพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ แล้ว ต่อมาพบตั๋วที่สูญหายในภายหลัง และมีความประสงค์ จะติดต่อขอเงินคืน ให้นำตั๋วโดยสารพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ยื่นคำร้องเพื่อประกอบการพิจารณาเหตุผล โดยให้ยื่นคำร้องไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันเดินทางตามตั๋ว ถึงวันที่ยื่นคำร้องเพื่อให้การรถไฟฯ พิจารณา

     หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายสถานีรถไฟทุกแห่ง หรือที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน? 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 05/08/2553

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=248