รฟท. เปิดศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 1690 Call Center
วัน Tuesday 14 Sep [email protected] 07:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การรถไฟฯ ได้พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร ระหว่างการรถไฟฯ กับผู้ใช้บริการและประชาชน ที่มีความประสงค์จะสอบถามข้อมูลการเดินทาง การติดต่อจองตั๋วล่วงหน้า การรับแจ้งเหตุด่วน เหตุอันตราย รับข้อเสนอแนะข้อร้องเรียน ให้เป็นบริการจุดเดียว เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้มีความสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการสร้างมาตรฐานการให้บริการ เพิ่มคุณภาพบริการ และพัฒนาการจัดเก็บฐานข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น และยังได้พัฒนาระบบ เพื่อรองรับการขยายบริการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้ว่าจ้างบริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด เป็นผู้ให้ข้อมูลและพัฒนาระบบ ซึ่งศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ (1690 Call Center) ของการรถไฟฯ จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

     การรถไฟฯ ได้นำเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร มาเป็นเครื่องมือช่วยในการให้บริการ กับผู้ใช้บริการและผู้โดยสาร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว การสอบถามข้อมูลที่ต้องการ ทำให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างกัน และยังช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีความประทับใจในการให้บริการยิ่งขึ้น อีกทั้งยังการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงาน ลดความล่าช้าในการทำงาน เพิ่มขีดความสามารถสำหรับงานบริการ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ การรถไฟฯ จึงได้ว่าจ้างเอกชน เข้ามาดำเนินการ และทำพิธีเปิดศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 1690 Call Center ในวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 14.00 น. ที่บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด อาคารอีสท์วอเตอร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

    ผู้ว่าการรถไฟฯ กล่าวว่า ผู้โดยสารที่จะติดต่อกับการรถไฟฯ สามารถเรียกที่โทรศัพท์ หมายเลข 1690 เบอร์เดียว ได้บริการทุกข้อมูล ทั้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อผู้บริหาร พนักงาน ข้อมูลด้านการโดยสาร, การติดต่อจองตั๋วล่วงหน้า, การแจ้งเหตุ หรือ ข้อเสนอแนะ และอื่น ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง จะได้รับข้อมูลและบริการจากผู้ให้บริการที่เหมาะสม

ที่มา : เว็บไซต์การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 13/09/2553

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=257