ผู้ว่การรถไฟฯ สั่งเพิ่มรถเที่ยวพิเศษ รับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2550
วัน Wednesday 06 Dec [email protected] 10:50:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นายถวิล สามนคร รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เพิ่มขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ ช่วยการโดยสารในช่วงเทศกาลปีใหม่ เพิ่มความสะดวก ปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชน ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เมื่อวิเคราะห์สถิติการเดินทาง ของประชาชนในปีที่ผ่านมา การรถไฟฯ จึงได้กำหนดแผนการจัดขบวนรถไฟเที่ยวพิเศษ เพิ่มอีก 20 ขบวน เป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ประชาชน เดินทางถึงจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัย ไม่ตกค้างแน่นอน สำหรับขบวนรถที่การรถไฟฯ จัดเดินในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประกอบด้วย ขบวนรถที่เดินประจำ วันละ 258 ขบวน ขบวนรถเร็วพิเศษ เดินเสริมจำนวน 20 ขบวน (ไปส่ง 10 ขบวน และรับกลับ 10 ขบวน) ซึ่งสามารถขนส่งผู้โดยสารได้วันละ 127,000 คนเศษ

     นายถวิล สามนคร ยังแจ้งต่อไปว่า กรณีที่ประชาชนจำนวนมาก เดินทางในช่วงวันหยุดหลายวัน และไม่สามารถเดินทาง ไปกับขบวนรถเที่ยวพิเศษที่การรถไฟฯ จัดเตรียมไว้ได้ การรถไฟฯ ก็จะประกาศเพิ่มขบวนรถ เพื่อให้บริการประชาชนให้เพียงพอ ตามความจำเป็น ไม่ให้มีการตกค้าง ส่วนผู้โดยสารที่จะเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ การรถไฟฯ ขอเรียนว่าที่นั่ง-นอน ได้ถูกประชาชนสำรองไว้เป็นการล่วงหน้าหมดแล้ว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 เป็นต้นมา คงเหลือเฉพาะตั๋วโดยสารชั้น 3 เท่านั้น โดยขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นายสถานีรถไฟทุกแห่งทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

รายละเอียดเพิ่มเติมและกำหนดเวลาเดินรถ กรุณาคลิกที่นี่กำหนดเวลาเดินรถ (เที่ยวไป) วันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2549 จัดเดิน 10 ขบวน

รายละเอียดของขบวนรถ (เที่ยวไป) เดินวันที่ (ขบวน)
ขบวน ออกต้นทาง/เวลา ถึงปลายทาง/เวลา 29 ธ.ค. 49 30 ธ.ค. 49 31 ธ.ค. 49
959 กรุงเทพ 22.30 น. ศิลาอาสน์ 07.05 น. 1 1 -
977 กรุงเทพ 22.00 น. อุบลราชธานี 09.40 น. 1 1 -
967 กรุงเทพ 21.15 น. อุดรธานี 09.35 น. 1 1 -
933 กรุงเทพ 06.20 น. อุบลราชธานี 16.30 น. - - 1
935 กรุงเทพ 06.30 น. อุดรธานี 16.50 น. - - 1
981* พหลโยธิน 22.40 น. อุบลราชธานี 09.45 น. 1 1 -
รวม 4 4 2

กำหนดเวลาเดินรถ (เที่ยวกลับ) วันที่ 2-4 มกราคม 2550 จัดเดิน 10 ขบวน


รายละเอียดของขบวนรถ (เที่ยวกลับ) เดินวันที่ (ขบวน)
ขบวน ออกต้นทาง/เวลา ถึงปลายทาง/เวลา 2 ม.ค. 49 3 ธ.ค. 49 4 ธ.ค. 49
962 ศิลาอาสน์ 19.30 น. กรุงเทพ 04.45 น. 1 1 -
976 ศรีสะเกษ 16.30 น. กรุงเทพ 03.30 น. 1 1 1
936 อุดรธานี 18.45 น. กรุงเทพ 06.25 น. 1 1 -
934 อุบลราชธานี 19.45 น. กรุงเทพ 08.10 น. 1 - -
970 อุดรธานี 20.10 น. กรุงเทพ 05.20 น. - 1 1
รวม 4 4 2

หมายเหต
ขบวนรถพิเศษแต่ละขบวน พ่วง 9-10 คัน รองรับผู้โดยสารได้ขบวนละ 1,000 คนเศษ

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ฯ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 04/12/2549บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=32