รฟท. จัดขบวนรถเสริมเทศกาลปีใหม่ 2556
วัน Monday 24 Dec [email protected] 11:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟฯฯ แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 55 – วันที่ 3 มกราคม 2556 สภาพการโดยสารภายในสถานีรถไฟค่อนข้างหนาแน่น เนื่องจากประชาชน มีการเดินทางกลับภูมิลำเนา และท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางโดยรถไฟ การรถไฟฯ จึงจัดเดินขบวนรถเพิ่มในเส้นทางต่างๆ จำนวน 24 ขบวน

     นอกจากนี้ ยังได้พ่วงตู้โดยสาร ให้เต็มกำลังหน่วยลากจูงในขบวนรถที่เดินประจำ จำนวน 242 ขบวน อีก 1-2 ตู้ต่อขบวน หรือ เติมพิกัดของการลากจูง ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 115,000 คนต่อวัน รวมถึงจะสำรองขบวนรถพิเศษ ตามความจำเป็น กรณีที่อาจมีผู้โดยสาร ตกค้างที่สถานี กรุงเทพและสถานีในเขตปริมณฑล โดยจะสำรองขบวนรถพิเศษ สำหรับเที่ยวไปส่ง และในเที่ยวกลับ โดยใช้รถพ่วงขบวนรถละ ๑๐ คัน พร้อมรองรับผู้โดยสารได้อีก 2,000 คนต่อขบวน

     หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มเติมว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดหลายวันการเดินทางโดยรถไฟฯ มีความหนาแน่น จึงขอความร่วมมือมายังประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน อย่าฝากสิ่งไว้กับบุคคลแปลกหน้า ห้ามขึ้นรถ ในขณะที่ขบวนรถ กำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจพลัดตกเสียชีวิตได้ ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร และห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสาร เพราะอาจพลัดตกจากขบวนรถได้ และ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ ของผู้โดยสารที่เดินรถทางโดยรถไฟฟรี ท่านจะต้องขอรับตั๋วโดยสาร ที่สถานีรถไฟก่อนขบวนรถออกทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง.

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 19/12/2555กำหนดเวลาเดินรถพิเศษช่วยการโดยสารเทศกาลปีใหม่ 2556 เที่ยวไป (12 ขบวน)

วันที่

ขบวน

ต้นทาง - ปลายทาง

ออก

ถึง

28 ธันวาคม 55

 

 

967

กรุงเทพ - อุดรธานี

21:15

09:05

977

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

22:00

09:10

955 กรุงเทพ - ศิลาอาสน์ 22:30 07:15
945

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

23:00

10:15

29 ธันวาคม 55

933

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

07:30

18:40

935

กรุงเทพ - อุดรธานี

06:30

17:55

31 ธันวาคม 55

971

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

23:40

11:50

1 มกราคม 56 975 กรุงเทพ - ศรีษะเกษ 05:20 15:45

961

กรุงเทพ - ศิลาอาสน์

09:40

17:20

2 มกราคม 56

975

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

05:20

15:45

941

กรุงเทพ - อุดรธานี

06:30

17:55

933

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

07:30

18:40

กำหนดเวลาเดินรถพิเศษช่วยการโดยสารเทศกาลปีใหม่ 2556 เที่ยวกลับ (12 ขบวน)

วันที่

ขบวน

ต้นทาง - ปลายทาง

ออก

ถึง

29 ธันวาคม 56 956 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 08:10 16:05
978 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 10:05 21:30
968

อุดรธานี - กรุงเทพ

10:40 22:05
946

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

11:15 22:35

1 มกราคม 56

    
972

อุดรธานี - กรุงเทพ

15:05 03:15
976 ศรีสะเกษ - กรุงเทพ 16:30 03:35
962 ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ 19:30 04:45
934 อุบลราชธานี - กรุงเทพ 19:45 07:15
936 อุดรธานี - กรุงเทพ 20:40 08:30
2 มกราคม 56   976

ศรีสะเกษ - กรุงเทพ

16:30 03:35
934

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

19:45 07:15
936

อุดรธานี - กรุงเทพ

20:40 08:30


บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=325