การรถไฟฯ กำหนดมาตรการความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ 2556
วัน Monday 24 Dec [email protected] 13:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า สืบเนื่องจากในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๖ นี้ จะมีประชาชนมาใช้บริการรถไฟทั้งที่สถานีรถไฟ และบนขบวนรถเป็นจำนวนมาก การรถไฟฯ จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนผู้ใช้บริการ อาทิ การห้ามใช้หลังคา ข้อต่อ บันได เป็นที่โดยสาร หากมีผู้ใดฝ่าฝืน ให้นายสถานีที่ขบวนรถหยุดหรือพบเห็น แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกลงจากหลังคารถ หากไม่เชื่อฟังก็จะดำเนินการตามกฎระเบียบของการรถไฟฯ ต่อไป การเตือนให้ผู้ใช้บริการบนขบวนรถ ระมัดระวังการเดินช่วงข้อต่อระหว่างตู้รถโดยสาร ขณะขบวนรถวิ่ง เตือนการชะโงกหน้า หรือยื่นอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดออกนอกตัวรถ

     นอกจากนี้ ยังได้ประสาน และขอความร่วมมือจากกองกำกับการตำรวจรถไฟ เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ ประจำสถานีและบนขบวนรถ ดูแลป้องปรามปัญหาอาชญากรรม อาทิ การระมัดระวังทรัพย์สิน ของประดับที่มีค่าให้เกิดไว้ในที่มิดชิด, การระวังกระเป๋าอย่าฝากไว้กับผู้อื่น ๆ และอย่าให้บุคคล ที่ไม่รู้จักจัดการเรื่องตั๋วโดยสารแทนด้วย สำหรับในเรื่องการป้องกันเหตุอันตรายในภาพรวมนั้น ได้ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับจัดกิจกรรมรณรงค์ ลดอุบัติเหต ุในช่วงเทศกาลปีใหม่ส่งท้ายปีเก่า ๒๕๕๕ ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖ “ปีใหม่ ตายเป็นศูนย์” ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ สถานีกรุงเทพ โดยร่วมกันรณรงค์ ให้ผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ ที่เข้ามาในพื้นที่สถานี ได้ตระหนักถึงการเมาไม่ขับ และกวดขันพนักงานให้บริการของการรถไฟฯ ได้ทราบถึงโทษทางวินัยในกรณีดังกล่าวด้วย และจัดให้มีการระดมพล ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจรถไฟ, ตำรวจท่องเที่ยว แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รถไฟ ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในวันดังกล่าวอีกด้วย

     หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ฯ เพิ่มเติมว่า วันหยุดเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดหลายวันประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนขับขี่ยวดยาน ด้วยความระมัดระวัง และมีวินัยจราจร ในกรณีที่เดินรถผ่านทางรถไฟ เสมอระดับรถยนต์ ที่ทางรถไฟผ่าน ถ้าปรากฏว่ามีเครื่องหมาย หรือสัญญาณระวังรถไฟ/มีสิ่งปิดกั้น หรือเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณแสดงว่ารถไฟกำลังจะผ่าน หรือ มีเสียงสัญญาณของรถไฟ หรือรถไฟกำลังแล่นผ่านเข้ามาใกล้ อาจเกิดอันตราย ในเมื่อจะขับรถผ่านไป ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถ และหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟ ไม่น้อยกว่าห้าเมตร เมื่อรถไฟผ่านไปแล้ว จะมีเครื่องหมายหรือสัญญาณให้รถผ่านได้

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 19/12/2555

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=326