ร.ฟ.ท.เตรียมความพร้อมด้านการขนส่งผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2556
วัน Wednesday 10 Apr [email protected] 18:27:20 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     ร.ฟ.ท. เตรียมแผนอำนวยความสะดวก รองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยรถไฟของประชาชน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 จำนวน 250 ขบวนต่อวัน โดยพ่วงเพิ่มตู้โดยสารให้เต็มกำลังหน่วยลากจูง และเพิ่มขบวนรถพิเศษช่วยการโดยสาร อีก 18 ขบวน สามารถรองรับผู้โดยสารได้วันละ 100,000 คน ต่อวัน

     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ประชาสัมพันธ์และบริการท่องเที่ยว การรถไฟฯ แจ้งว่า ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 นี้ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ตั้งแต่วันที่ 11-18 เมษายน 2556 ผู้โดยสารสามารถเดินทาง กับขบวนรถประจำในเส้นทางสายเหนือ ใต้ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ และสายแม่กลอง จำนวน 250 ขบวน โดยจะมีการพ่วงเพิ่มตู้โดยสาร ของขบวนรถประจำกับขบวนรถด่วน รถเร็ว รถธรรมดา ท้องถิ่น ในทุกเส้นทางเฉลี่ยขบวนรถละ 1-2 ตู้ ซึ่งสามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอีก 10,000 คนต่อวัน และประกาศเดินขบวนรถพิเศษช่วยการเดินเพิ่มเติมจากขบวนรถประจำ เป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 (เที่ยวไปส่ง) วันที่ 11-12 เมษายน 2556 และช่วงที่ 2 (เที่ยวรับกลับ) วันที่ 15-18 เมษายน 2556 ซึ่งจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เฉลี่ยวันละ 13,000 คนต่อวัน

     นางนวลอนงค์ฯ เพิ่มเติมว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีวันหยุดหลายวันการเดินทางโดยรถไฟฯมีความหนาแน่น จึงขอความร่วมมือมายังประชาชน เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง ขอให้ระมัดระวังทรัพย์สินของท่าน อย่าฝากสิ่งไว้กับบุคคลแปลกหน้า ห้ามขึ้นรถในขณะที่ขบวนรถกำลังเคลื่อนที่ เพราะอาจพลัดตกเสียชีวิตได้ ห้ามยืนระหว่างหัวต่อรถโดยสาร และห้ามใช้บันไดเป็นที่โดยสารเพราะอาจพลัดตกจากขบวนรถ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของผู้โดยสารที่เดินรถทางโดยรถไฟฟรี ท่านจะต้องขอรับตั๋วโดยสาร ที่สถานีรถไฟ ก่อนขบวนรถออกทุกครั้ง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง

กำหนดเวลาเดินรถพิเศษช่วยการโดยสารเทศกาลสงกรานต์ 2556 เที่ยวไป

วันที่

ขบวน

ต้นทาง - ปลายทาง

ออก

ถึง

11 เมษายน 2556

967

กรุงเทพ-อุดรธานี

21.15

09:05

977

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

22:00

09:10

955

กรุงเทพ - ศิลาอาสน์

22:30

07:15

945

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

23:00

10:15

981

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

23:40

11:50

12 เมษายน 2556

935

กรุงเทพ-อุดรธานี

06:30

17:55

933

กรุงเทพ - อุบลราชธานี

07:30

18:40

955

กรุงเทพ - ศิลาอาสน์

22:30

07:15

กำหนดเวลาเดินรถพิเศษช่วยการโดยสารเทศกาลสงกรานต์ 2556 เที่ยวกลับ

วันที่

ขบวน

ต้นทาง - ปลายทาง

ออก

ถึง

15 เมษายน 2556

972

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

15:05 03:15
976

ศรีสะเกษ - กรุงเทพ

16:30 03:35
962

ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ

19:30 04:45
934

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

19:45 07:15
936

อุดรธานี - กรุงเทพ

20:40 08:30

16 เมษายน 2556

972

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

15:05 03:15
976

ศรีสะเกษ - กรุงเทพ

16:30 03:35
962

ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ

19:30 04:45
934

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

19:45 07:15
936

อุดรธานี - กรุงเทพ

20:40 08:30
17 เมษายน 2556 972

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

15:05 03:15
962

ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ

19:30 04:45
934

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

19:45 07:15
936

อุดรธานี - กรุงเทพ

20:40 08:30
18 เมษายน 2556 972

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

15:05 03:15
962

ศิลาอาสน์ - กรุงเทพ

19:30 04:45
934

อุบลราชธานี - กรุงเทพ

19:45 07:15
936

อุดรธานี - กรุงเทพ

20:40 08:30

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 10/04/2556









บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=328