รถไฟสายเหนือประกาศปิดซ่อมใหญ่ ๔๕ วัน เริ่ม ๑๖ ก.ย. นี้
วัน Tuesday 10 Sep 13@ 11:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟฯ แจ้งให้ฝ่ายเกี่ยวข้อง ปิดการเดินรถสายเหนือ ระหว่างสถานีศิลาอาสน์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ จนถึงสถานีเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวม ๔๕ วัน เพื่อเร่งปรับปรุงทาง เสริมความมั่นของทาง ราง ไม้หมอน ในทางและ อุโมงค์ รวม ๔ จุด คือ ปางตูบขอบ เขาพลึง ห้วยแม่ลาน และขุนตาน ทั้งนี้ เพื่อเรียกความมั่นใจในการเดินทางให้กลับคืนมา

     จากสถิติขบวนรถไฟ ตกรางในทางสายเหนือ ช่วงจังหวัดแพร่ - ลำปาง ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันไม่ต่ำกว่า ๑๐ ครั้ง เนื่องจากสาเหตุจากภัยธรรมชาติ ที่ทำให้เนื้อดิน บริเวณรางรถไฟถูกเซาะกร่อนอย่างรวดเร็ว ประกอบกับสภาพทางเก่า ซึ่งเดิมการรถไฟฯ ได้กำหนดแผน ที่จะปิดการเดินรถสายเหนือในช่วงดังกล่าว ประมาณเดือนพฤศจิกายน ๕๖ เนื่องจากได้รับงบประมาณ ภายใต้การซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐาน ๒,๘๐๐ ล้านบาท ที่รัฐบาลเคยได้อนุมัติไว้แล้ว แต่ปรากฏว่าล่าสุดเมื่อคืนวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา รถด่วนนครพิงค์ เกิดเหตุตกรางซ้ำอีกครั้ง ที่สถานี บ้านปิน-แก่งหลวง ในเขตจังหวัดแพร่ ทำให้มีผู้โดยสารตกค้าง และไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

     ด้วยเหตุนี้ นายประภัสร์ฯ จึงตัดสินใจเร่งรัดฝ่ายเกี่ยวข้อง ให้ปรับแผนการปรับปรุงทาง และอุโมงค์ ให้เร็วขึ้น โดยเริ่มปิดทางตั้งแต่วันที่ ๑๖ กันยายน - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ รวม ๔๕ วัน และประกาศเดินรถสายเหนือ ถึงปลายทางที่สถานีศิลาอาสน์ จ.อุตรดิตถ์ และจากนั้นบริษัท ขนส่ง จำกัด จะจัดรถยนต์โดยสารให้การสนับสนุน จำนวน ๑๐ คัน รับ-ส่ง ผู้โดยสาร จากสถานีศิลาอาสน์ เดินทางต่อไปจนถึงปลายทางเชียงใหม่ จำนวน ๕ ขบวน ดังนี้.-

ลำดับ

ขบวนรถ

ออกกรุงเทพ

ถึงศิลาอาสน์

ด่วนพิเศษดีเซลรางที่ ๙ กรุงเทพ-ศิลาอาสน์

๐๘:๓๐ น.

๑๔:๕๒ น.

รถเร็วที่ ๑๐๙ กรุงเทพ-ศิลาอาสน์

๑๒:๔๕ น.

๒๑:๒๗ น.

รถเร็วที่ ๑๐๕ กรุงเทพ-ศิลาอาสน์

๑๙:๕๐ น.

๐๔:๐๐ น.

รถเร็วที่ ๑๐๗ กรุงเทพ-ศิลาอาสน์

๒๐:๑๐ น.

๐๕:๐๗ น.

รถด่วนที่ ๕๑ กรุงเทพ-ศิลาอาสน์

๒๒:๐๐ น.

๐๖:๔๑ น.

     ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ของท่านผู้โดยสาร การรถไฟฯ จำเป็นต้องงดเดินรถ ๒ ขบวน ได้แก่ ขบวนรถด่วนพิเศษ ที่ ๑ ออกจากกรุงเทพ เวลา ๑๘.๑๐ น.และปลายทางสถานีศิลาอาสน์ เวลาประมาณ ๐๑.๕๗ น. และขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑๓ ออกจากกรุงเทพ เวลา ๑๙.๓๕ น. และปลายทางสถานีศิลาอาสน์ เวลาประมาณ ๐๓.๒๗ น. เนื่องจากทั้ง ๒ ขบวน เดินทางถึงปลายทางศิลาอาสน์ในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ซึ่งผู้โดยสาร ที่มีการจองตั๋วโดยสารล่วงหน้า ในช่วงดังกล่าว สามารถติดต่อขอคืนเงินค่าโดยสาร ได้เต็มราคา และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ให้กับผู้โดยสาร ที่ยังตัดสินใจเดินทางกับการรถไฟฯ การรถไฟฯ จะพ่วงตู้นอนเพิ่ม ไปกับ ขบวนรถเร็ว ที่ ๑๐๗ และ ขบวนรถด่วน ที่ ๕๑ ตามลำดับ

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 07/09/2556

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=338