รฟท. เป็นเจ้าภาพการประชุมผู้ว่าการรถไฟอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ จ.เชียงราย
วัน Tuesday 29 Oct 13@ 20:00:00 +07
หัวข้อ: ข่าวจาก รฟท.


     เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ประธานกรรมการรถไฟฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้ว่าการรถไฟอาเซียน ครั้งที่ 35 (35 th ASEAN Railways CEO’s Conference) พร้อมร่วมประชุมกับคณะผู้ว่าการรถไฟอาเซียนและคณะผู้ติดตาม เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเดินรถไฟ

     นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีนี้การรถไฟฯเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม ซึ่งจะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีการสลับสับเปลี่ยนเป็นเจ้าภาพเรียงลำดับตามตัวอักษร ซึ่งในปีนี้ประเทศไทยทำหน้าที่เจ้าภาพจัดการประชุม ในการประชุมครั้งนี้ มีประเทศที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากการรถไฟประเทศกัมพูชา มาเลเซีย พม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และไทย นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานราชการอื่นๆ ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมระบบราง ประมาณ 150 คน ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ในเกียรติร่วมในพิธีเปิดด้วย การประชุมฯจะดำเนินไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2556 และการรถไฟเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งที่ 36 ในปี 2557

     นายประภัสร์ฯ กล่าวว่า การประชุมผู้ว่าการรถไฟอาเซียน ถือเป็นการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการทำงานด้านรถไฟ ระหว่างประเทศสมาชิก ซึ่งแต่ละประเทศ จะมีการนำเสนอโครงการ และแผนงานใหม่ที่น่าสนใจ เพื่อให้ประเทศสมาชิก ได้มีโอกาสรับทราบความก้าวหน้า ของการพัฒนาระบบรถไฟของแต่ละประเทศ สำหรับปีนี้ การรถไฟฯ ใช้แนวคิด “Rail for the Greener ASEAN Connectivity” เพื่อแสดงให้เห็น ความเชื่อมต่อระบบราง ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเป็นการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการลงทุนภายใต้งบประมาณ 2 ล้านล้านบาท ที่กำลังอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ของสังคมและประชาชน อย่างมากในขณะนี้ รวมถึงมีการนำเสนอ แผนงานโครงการก่อสร้างทางคู่จาก เด่นชัย ถึง เชียงราย และเชียงของ ซึ่งเป็นหนึ่ง ในหลายโครงการ ของระบบรางที่ได้มีการบรรจุไว้ ในโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาท ดังนั้น การรถไฟฯ จึงเลือกจังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่จัดการประชุม เพื่อถือโอกาสประชาสัมพันธ์ แผนงานดังกล่าวไปด้วย และยังได้จัดกำหนดการดูงาน ที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 เชียงของ – ห้วยทราย ซึ่งจะเป็นจุดเชื่อมต่อ ทางรถไฟกับลาวในอนาคต ให้กับผู้ร่วมงานประชุมอีกด้วย การประชุมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

  1. กลุ่มผู้ว่าการรถไฟ ซึ่งหารือถึงแผนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมของประเทศไทย การปรับโครงสร้างการรถไฟเวียดนาม การพัฒนาระบบรางในเมียนมาร์ กัมพูชา ความคืบหน้าเส้นทางรถไฟ บ่อเต็น-เวียงจันทน์ การจัดหารถจักร ของการรถไฟอินโดนีเซีย และการนำระบบวาง และจัดการทรัพยากรองค์กร มาใช้งานในการรถไฟอินนีเซีย เป็นต้น
  2. กลุ่มการตลาดและการเดินรถ ได้หารือในประเด็นการเชื่อมโยงการเดินรถ อย่างไร้รอยต่อของภูมิภาค การบริหารจัดการเดินรถไฟของกัมพูชา และลาว ความสำเร็จของการออกตั๋วอิเลคทรอนิกส์ (COMMET) ของการรถไฟ อินโดนีเซีย ประสบการณ์การเดินรถสินค้าของพม่า และการพัฒนาพื้นที่ ย่านพหลโยธินของการรถไฟไทย เป็นต้น
  3. กลุ่มเทคนิค ได้หารือในประเด็น การปรับปรุงทางในกัมพูชา การบริหารการจราจร บนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว การอำนวยการเดินรถ การปรับปรุงเส้นทางฮานอย-นอยไบ การปรับปรุงห้องสุขา บนขบวนรถ ของการรถไฟอินโดนีเซีย และการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบบการขนถ่ายสินค้า ของการรถไฟอินโดนีเซีย ระบบบริหารการซ่อมบำรุง ด้วยคอมพิวเตอร์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และบูรณาการ การพัฒนา ระบบขนส่งมวลชนชานเมือ งและการพัฒนาย่านชานเมืองของกรุงฮานอย เป็นต้น

ข่าว/ภาพ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 29/10/2556

บทความนี้มาจาก Rotfaithai.Com
http://portal.rotfaithai.com

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://portal.rotfaithai.com/modules.php?name=News&file=article&sid=340