Ads Service

Main Menu

 
icon_home.gif Homepage
icon_community.gif Members Zone
· ข้อมูลส่วนตัว
ใช้งานได้เฉพาะสมาชิก ข่าวสารส่วนตัว
· บริการเว็บเมล์
· กระดานข่าว
ใช้งานได้เฉพาะสมาชิก กระดานฝากข้อความ
· รถไฟไทยแกลลอรี่
ใช้งานได้เฉพาะสมาชิก รายนามสมาชิก
· แบบสำรวจ
ใช้งานได้เฉพาะสมาชิก สมุดเยี่ยม
· เกี่ยวกับสมาชิก
favoritos.gif News & Stories
· เรื่องทั้งหมด
· เนื้อหาสาระ
· เรื่องสำหรับพิมพ์
· ยอดฮิตติดอันดับ
· ค้นหาข่าวสาร
· ค้นหากระทู้เก่า
nuke.gif Contents
· กำหนดเวลาเดินรถ
· ประเภทขบวนรถโดยสาร
· ข้อมูลเส้นทางรถไฟ
· แผนที่เส้นทางรถไฟ
· อัตราค่าโดยสาร
· คำนวณค่าโดยสารรถไฟ
· รูปแบบการให้บริการรถไฟ
· หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ
· ทริปท่องเที่ยวโดยรถไฟ
· ระบบติดตามขบวนรถ
som_downloads.gif Services
· Downloads
· GoogleSearch
· Hotels Booking
· FlashGames
· Wallpaper 1
· Wallpaper 2
· Wallpaper 3
· Wallpaper 4
icon_members.gif Information
· เกี่ยวกับเรา
· นโยบายความเป็นส่วนตัว
· แผนผังเว็บไซต์ฯ
ใช้งานได้เฉพาะสมาชิก ส่งข้อแนะนำติชม
· ติดต่อลงโฆษณา
· แนะนำและบอกต่อ
· สถิติทั้งหมด
· สำหรับผู้ดูแลระบบ
 

Sponsors

 

Rotfaithai.Com

 

Visitors

 


มีผู้เข้าเยี่ยมชม
สมาชิก:306743
ทั่วไป:11490226
ทั้งหมด:11796969
คน ตั้งแต่
01-08-2004
 

กระทรวงคมนาคมปฏิรูปรถไฟไทย
 
ข่าวจาก รฟท.

     กระทรวงคมนาคม จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การปฏิรูปรถไฟไทย” เพื่อพัฒนาการขนส่งทางราง ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ มาใช้การขนส่งทางรางและทางน้ำเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง รวมทั้งปรับปรุงการ ให้บริการระบบขนส่ง ให้มีความสะดวก และมีมาตรฐานความปลอดภัย

     นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การปฏิรูปรถไฟไทย” ในวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กรมการขนส่งทางบก โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๒๐๐ คน อาทิ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ภาคเอกชน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย บริษัทที่ปรึกษา เป็นต้น

     รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบการขนส่งสินค้า และบริการ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง และเพียงพอ และลดต้นทุนการขนส่ง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาส การกระจายรายได้ลงสู่ชนบท โดยเชื่อมโยงโครงข่าย การบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัย จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว กระทรวงคมนาคม จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ขึ้น เพื่อให้ข้อมูล ความรู้ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งทางราง เพื่อให้การดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม มีประสิทธิภาพและได้รับผลสำเร็จตามเป้าหมาย การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ จะมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการฯ, นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนการขนส่งและจราจร นายประภัสร์ จงสงวน ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ดร.ณรงค์ ป้อมหลักทอง สถาบัน TDRI นายภานุมาศ ศรีสุข สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายโชคชัย คัมภิรานนท์ บริษัท เอ็น.ดี.ซี. โลจิสติกส์ จำกัด

     นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ กล่าวว่า จากนโยบายด้านการคมนาคมขนส่งของรัฐบาล จึงได้จัดทำนโยบาย และแนวทางในการบริหารงานกระทรวงคมนาคม ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่ง จากทางถนนไปสู่ทางราง และทางน้ำ (Modal Shift) การเชื่อมโยงโครงข่าย การขนส่งกับประเทศ ในภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ (Regional Connectivity) การปรับปรุงและพัฒนาประตูการค้า (Gateway Improvement) ได้แก่ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งในประเทศ (Internal Network Improvement) ได้แก่ ทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ำ การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit Development) ยึดหลักการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส รอบคอบ ยุติธรรม และตรวจสอบได้

ที่มา : กระทรวงคมนาคม
วันที่ : 07/12/2555

ผู้บันทึก Editor เมื่อ Friday 07 Dec [email protected] 16:00:00 +07 (1056 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 
 
การรถไฟฯ จัดเดินรถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
 
ข่าวจาก รฟท.

     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า เนื่องในโอกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่จะถึงนี้ การรถไฟฯ ได้จัดเดินขบวนรถพิเศษ ลากจูงด้วยรถจักรไอน้ำ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันดังกล่าว ซึ่งจะเดินรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวระหว่างสถานีกรุงเทพ ถึง อยุธยา ไปกลับภายในวันเดียวกัน โดยกำหนดให้ ขบวนรถพิเศษรถจักรไอน้ำ เป็นขบวนรถที่ ๙๐๑/๙๐๒ ออกจากสถานีกรุงเทพเวลา ๐๘.๐๐ น. และถึงสถานีอยุธยาเวลา ๑๐.๑๐ น. เมื่อถึงสถานีอยุธยาแล้ว นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยว ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ ๖ ชั่วโมง ส่วนเที่ยวกลับจะออกจากสถานีอยุธยาเวลา ๑๖.๓๐ น. ถึงกรุงเทพเวลา ๑๘.๓๐ น.

     สำหรับสถานี ที่ขบวนรถหยุดรับ-ส่งผู้โดยสาร ได้แก่ สถานีสามเสน บางซื่อ ๑ บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และบางปะอิน นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นหรือลง ตามสถานีดังกล่าวข้างต้นได้ หรือประชาชนโดยทั่วไป ที่ไม่อาจเดินทางกับขบวนรถเที่ยวพิเศษใช้หัวรถจักรไอน้ำลากจูงนี้ได้ ก็สามารถบันทึกภาพ หัวรถจักรไอน้ำ ท่ การรถไฟฯ จะเปิดเดินให้ประชาชนได้นั่งโดยสารเพียงปีละ ๔ ครั้งเท่านั้น

     สำหรับค่าบริการรถไฟ คิดคนละ ๑๔๐ บาท ราคาเดียวทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยจะมีที่นั่งจำนวนประมาณ ๕๐๐ ที่นั่ง เท่านั้น หาซื้อตั๋วโดยสารได้ที่ สถานีรถไฟที่ขบวนรถหยุดข้างต้น ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์สายด่วน Call center ๑๖๙๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง

รถจักรไอน้ำเฉลิมพระเกียรติ 2555

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ภาพประกอบ : ปฐมพงษ์ ดิษฐสุวรรณ, รถไฟไทยดอทคอม
วันที่ : 27/11/55

ผู้บันทึก Editor เมื่อ Wednesday 28 Nov [email protected] 10:00:00 +07 (1231 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 
 
การรถไฟไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมร่วมรถไฟ มาเลเซีย-ไทย
 
ข่าวจาก รฟท.

     นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ในระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ นี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพ การจัดประชุมร่วมระหว่างการรถไฟมาเลเซีย กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๓๓ ที่โรงแรม Royal Cliff Hotels Group พัทยา จังหวัดชลบุรี (KTMB-SRT Joint Conference) ซึ่งในการประชุมจะหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ในด้านการเดินรถร่วมกัน การดำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และโครงการพัฒนากิจการรถไฟที่สำคัญต่าง ๆ ด้วย

      ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีนายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ เป็นหัวหน้าคณะ และมีผู้ว่าการรถไฟมาเลเซีย ประเทศมาเลเชีย และองค์การรถไฟลาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ในการประชุมทั้ง ๕ วัน จะมีการบรรยายพิเศษหัวข้อ Roles of Railways in Master Plan on ASEAN Connectivity (MPAC) to Facilitate Free Flow of Goods and Passengers in ๒๐๑๕ มีการประชุมกลุ่มผู้ว่าการ , การประชุมและนำเสนอข้อมูลด้านเทคนิคต่าง ๆ ระหว่างกัน อาทิ การซ่อมบำรุงรักษาทาง, การปรับปรุงสภาพทางรถไฟระยะที่ ๕ ระยะที่ ๖ ของ รฟท. การจัดสร้างรถเพื่อรองรับบริการคนพิการ ปัญหาด้านเทคนิคในด้านการเดินรถ และ มีการประชุม/นำเสนอ ข้อมูลด้านการตลาดและด้านปฏิบัติการ เกี่ยวกับการพัฒนาระบบควบคุมการเดินรถ การพัฒนาศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) และบริการส่งข้อความประชาสัมพันธ์สั้น (SMS) ของ รฟท. เป็นต้น

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 27/09/55

ผู้บันทึก Editor เมื่อ Friday 28 Sep [email protected] 15:00:00 +07 (1070 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 
 
การรถไฟฯ ตั้งธง ลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้ ขบวนรถสินค้า
 
ข่าวจาก รฟท.

     นายวิโรจน์ เตรียมพงศ์พันธ์ รองผู้ว่าการด้านยุทธศาสตร์และอำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟฯ เปิดเผยว่า การรถไฟฯได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณ จากรัฐบาล ให้ดำเนินงานปรับปรุงและสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ในระยะ ๕ ปี (๒๕๕๔-๒๕๕๘) ซึ่งมีวงเงินลงทุนสูงถึง ๑๗๖,๘๐๘ ล้านบาท เพื่อลงทุนในการจัดหาหัวรถจักร ล้อเลื่อน การปรับปรุงสภาพทาง การสร้างทางคู่ การปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว ต้องใช้ระยะเวลานานไม่น้อยกว่า ๒-๓ ปี การรถไฟฯ จึงมีแนวนโยบาย ในการนำทรัพยากรที่มีอยู่ มาให้บริการกับประชาชน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในช่วงนี้อย่างเหมาะสม เบื้องต้นได้กำหนดเป็นนโยบาย เพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายและสร้างภาพลักษณ์ให้กับการรถไฟฯ โดยจะปรับปรุงขบวนรถโดยสาร รวม ๔ ขบวน ให้เป็นรถตัวอย่าง มีบริการที่ดี คือ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๑ กรุงเทพ - เชียงใหม่ และขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๒ เชียงใหม่ - กรุงเทพ ขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๓๕ กรุงเทพ - บัตเตอร์เวอร์ธ และขบวนรถด่วนพิเศษที่ ๓๖ (บัตเตอร์เวอร์ธ - กรุงเทพ) การรถไฟฯ เน้นการบริการ ให้ขบวนรถตัวอย่างดังกล่าว ต้องมีความตรงเวลา, รถจักรรถพ่วง มีสภาพดีสมบูรณ์ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินรถ, มีการตรวจสอบการทำความสะอาด ของผู้รับจ้างอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้เห็น ถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก-ภายในตัวรถ ,มีการตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์รถโดยสาร รวมถึง ให้มีการติดตั้งระบบ Internet Wi-Fi ในขบวนรถโดยสาร เพื่อให้ผู้โดยสารได้ใช้บริการ ได้ตลอดการเดินทาง และจะคัดเลือกพนักงาน ที่มีจิตใจพร้อมให้บริการ ขึ้นประจำขบวนรถต่อไป ซึ่งแนวนโยบายดังกล่าวจะสร้างภาพลักษณ์ในการด้านการให้บริการที่ดีแก่กิจการรถไฟได้ระดับหนึ่ง

     สำหรับการเพิ่มรายได้นั้นเห็นว่า ทางรถไฟ ช่วงฉะเชิงเทรา-ศรีราชาเป็นทางคู่เรียบร้อย จึงตั้งเป้าหมายว่าจะทำการเดินขบวนรถคอนเทนเนอร์ระหว่าง ICD ลาดกระบัง ถึง ท่าเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้น เป็น ๓๔ ขบวนต่อวัน (ปัจจุบันมีขบวนรถคอนเทนเนอร์วิ่งอยู่ ๒๘ ขบวนต่อวัน) โดยจะเดินขบวนรถเพิ่มโดยในช่วง ๒ เดือนแรก (กันยายน-ตุลาคม ๒๕๕๕ ) เพิ่มเป็น ๓๐ ขบวนต่อวัน ส่วนเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๕ กำหนดให้มีเดิน ๓๒ ขบวนต่อวัน และจะทยอยเดินขบวนรถ เพิ่มขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้ครบ ๓๔ ขบวนต่อวัน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

     รองผู้ว่าการฯ รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า การรถไฟฯ ยังมีนโยบายเพื่อลดรายจ่าย ด้วยการนำตู้สินค้าคอนเทนเนอร์มาพ่วงเข้ากับขบวนรถโดยสาร ที่วิ่งให้บริการประจำ เพื่อเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าจากภาคต่างๆ มายังบางซื่อ หรือมากองเก็บไว้ที่ ICD ลาดกระบัง แล้วส่งต่อไปยัง ปลายทางท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งสินค้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีทั้ง ข้าว แป้ง และน้ำตาล ส่วนภาคใต้จะมีสินค้าเป็น ยางพารา ซึ่งแนวทางการรวมรถโดยสารและพ่วงรถสินค้าคอนเทนเนอร์เข้าด้วยกัน จะทำให้การรถไฟฯ สามารถบริหารจัดการ เรื่องความจำกัดของหัวรถจักร ที่มีไม่เพียงพอ และนำรถจักรออกมาซ่อมบำรุงตามวาระ ได้อย่างเหมาะสม สำหรับขบวนรถที่กำหนด ให้มีการพ่วงตู้คอนเทนเนอร์ เข้ากับรถโดยสาร ประกอบด้วย ขบวนรถที่ ๒๕๑/๒๕๒ (ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์ - ธนบุรี) ขบวนรถที่ ๒๕๕/๒๕๔ (ธนบุรี - หลังสวน - ธนบุรี) ขบวนรถที่ ๔๔๕/๔๔๖ (ชุมพร - หาดใหญ่ - ชุมพร) ขบวนรถที่ ๒๓๓/๒๓๔ (กรุงเทพ - สุรินทร์ - กรุงเทพ) ขบวนรถที่ ๔๑๕/๔๑๘ (นครราชสีมา - หนองคาย - นครราชสีมา)

ที่มา : กองประชาสัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ : 26/09/55

ผู้บันทึก Editor เมื่อ Friday 28 Sep [email protected] 14:00:00 +07 (959 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 
 
รถไฟไทยดอทคอม เยือนที่ทำการวิศวกรกำกับการฯ เขตนครราชสีมา
 
กิจกรรมเว็บไซต์

     ผ่านพ้นไปกับอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ในปี พ.ศ. 2555 หลังจากว่างเว้นจากการจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ในพื้นที่หน่วยงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นเวลากว่าสองปี จากครั้งก่อนหน้าที่จัดขึ้น ณ แขวงรถจักรลำปางในปี 2553 ซึ่งในครั้งนี้เราได้นำคณะของเว็บไซต์ฯ ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์ และวิชาการที่หาซื้อไม่ได้ในห้องเรียน ถึงจังหวัดนครราชสีมา และเป็นเมืองแห่งรถไฟอีกจังหวัดหนึ่ง ในพื้นที่รับผิดชอบของ วิศวกรกำกับกองลากเลื่อน เขตนครราชสีมา ซึ่งรวมถึงแขวงสารวัตรรถจักรนครราชสีมา และแขวงสารวัตรโรงงานนครราชสีมา ซึ่งกิจกรรมกดังกล่าวได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2555 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09:00 - 14:00 น.

     ในที่นี้นอกจากจะได้ฟังความรู้ ผ่านการบรรยายในห้องประชุมจากพี่ๆ นายช่างในสังกัด วกข.นครราชสีมาแล้ว ชาวคณะทุกคนยังได้สัมผัสประสบการณ์ดีๆ ที่แปลกใหม่ และเป็นขุมทรัพย์ความรู้ในหน้างานจริง ทั้งงานซ่อมบำรุงรถจักรและรถดีเซลราง งานปรับปรุงรถโดยสารชั้นสาม และรถนอนปรับอากาศ (ริ้วสีเปลือกมังคุดและสีม่วง) งานปรับปรุงรถดีเซลราง RHN เป็นรถปรับอากาศ อีกทั้งยังได้สัมผัสกับรถจักรทั้งรุ่นเก๋า อาทิ รถจักรดีเซลไฟฟ้า Davenport 500 แรงม้า และรถจักรดีเซลไฟฟ้า General Electric GEA อย่างใกล้ชิด

     ด้วยเหตุนี้ เว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอม จึงขอขอบพระคุณ การรถไฟแห่งประเทศไทย, วกข.นครราชสีมา, สรจ.นครราชสีมา และ สรง.นครราชสีมา เป็นอย่างสูง ที่ให้ความอนุเคราะห์ คณะของเว็บไซต์ฯ ในการเข้าเยี่ยมชมพื้นที่และทัศนศึกษา มา ณ โอกาสนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้องขอขอบพระคุณ ว.ธานินทร์ ศิวาลัย วิศวกรกำกับการกองลากเลื่อนเขตนครราชสีมา, ท่านสารวัตรรถจักรนครราชสีมา, ท่านสารวัตรโรงงานนครราชสีมา, ท่านผู้ช่วยสารวัตรฯ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ในสังกัดของ วกข., สรจ. และ สรง.นครราชสีมาทุกท่าน ที่คอยอำนวยความสะดวก ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนให้การต้อนรับและดูแลคณะของเว็บไซต์รถไฟไทยดอทคอมอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองครับ

รายละเอียดเพิ่มเติมและเบื้องหน้าเบื้องหลังกิจกรรม ณ วกข.นครราชสีมา คลิกที่นี่

Nakhon Ratchasima Depot 2012

ภาพ : Piyachat B.

ผู้บันทึก Editor เมื่อ Thursday 12 Jul [email protected] 11:00:00 +07 (1930 ครั้ง)
(แสดงความเห็น? | คะแนน: 0)

 
 

357 เรื่อง (72 หน้า, 5 เรื่องต่อหน้า)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 ]


Languages

 
เลือกรูปแบบภาษา:

English Thai
 

Follow Us

 
Facebook Twitter
 

User Info

 
สวัสดี Guest


User ID

Password


Security Code
Enter Code

Type Security Code
 

ข้อมูลสมาชิก

 · สมาชิกวันนี้

0

 · สมาชิกเมื่อวาน

0

 · สมาชิกรออนุมัติ

0

 · สมาชิกทั้งหมด

2670


สมาชิกใหม่ล่าสุด
 01:06/09/2016wanwis
 02:05/09/2016TingHon
 03:29/08/2016Tanakrit
 04:29/08/2016yokpalm
 05:29/08/2016munco645utt

ผู้ที่กำลังใช้งานขณะนี้

 สมาชิก (0%)

1

 01:Forum profile Mongwin Mongwin

 ทั่วไป (100%)

332

 ทั้งหมด online

333


เข้าใช้งานมากที่สุด

 · ทั้งหมด

1120

 · สมาชิก

0

 · ทั่วไป

1120


สถิติการเข้าชม
 · วันนี้

33820

 · เมื่อวาน

52886

 · ทั้งหมด

265535593


สถิติการเข้าชมเฉลี่ย
 ·  ต่อชั่วโมง

1,735

 ·  ต่อวัน

38,262

 ·  ต่อเดือน

1,164,630

 ·  ต่อปี

13,975,558


เวลาของระบบ
 · เวลา

11:11:32

 · วัน

23/01/22

 · เขตเวลา

GMT + 7

 

Top Posters

 
   Wisarut 
 Posts: 
 36971 

   Mongwin 
 Posts: 
 34524 

   tuie 
 Posts: 
 12156 

   CivilSpice 
 Posts: 
 11170 

   black_express 
 Posts: 
 10060 

   ExtendeD 
 Posts: 
 9054 

   heerchai 
 Posts: 
 7730 

   alderwood 
 Posts: 
 6593 

   pattharachai 
 Posts: 
 6536 

   ksomchai 
 Posts: 
 6384 

 

Survey

 
ถ้าต้องเลือก Mega project ของรถไฟไทยในอนาคต คุณอยากได้อะไร ?

รถไฟความเร็วสูง (HST)
Rehab ทางรถไฟเดิม
สร้างทางคู่ทั้งประเทศ
จัดซื้อรถจักร/รถพ่วงใหม่
ก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่
ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนผลสำรวจ
แบบสำรวจอื่นๆ

จำนวนผู้ลงคะแนน: 1919
คำแนะนำ: 6
 

Website Security Test